Usługi


Budownictwo jednorodzinne

 • sporządzenie mapy do celów projektowych - mapa konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę (wersja papierowa przekazywana do urzędu + wersja cyfrowa w formacie autocada dla projektanta)
 • wytyczenie budynku wraz z przeniesieniem osi na ławice budowlane (wyznaczenie usytuowania budynku na działce zgodnie ze sporządzonym przez projektanta planem zagospodarowania działki)
 • pomiar powykonawczy budynku wraz z przyłączami (do końcowego odbioru budynku przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego)
 • odrębny pomiar powykonawczy przyłącza podziemnego (wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne)

Kompleksowa obsługa inwestycji

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wytyczanie obiektów budowlanych
 • wytyczanie tras przewodów podziemnych, studzienek kanalizacyjnych itp.
 • wytyczanie obiektów zagospodarowania terenu: latarni, słupów, pylonów reklamowych itp.
 • wytyczanie tras jezdni, chodników, parkingów itp.
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze przyłączy podziemnych (wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne)

Pomiary granic nieruchomości

 • podziały działek (wykonanie wstępnego projektu podziału działki dla Urzędu Gminy/Miasta, wykonanie mapy z projektem podziału, stabilizacja punktów granicznych kamieniami betonowymi / rurami stalowymi)
 • odszukiwanie znaków granicznych wraz z kontrolą ich położenia
 • wznawianie zniszczonych znaków granicznych

Inne prace geodezyjne

 • pomiary aktualizacyjne po rozbiórkach obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • tworzenie numerycznego modelu terenu (siatka wysokościowa, profil wysokościowy)
 • inne pomiary pozwalające na zebranie matematycznie wyznaczalnych informacji (odległości, różnice wysokości, powierzchnie itp.) - wg indywidualnego zamówienia

Cennik


W celu uzyskania dokładnej wyceny zlecenia proszę o kontakt telefoniczny bądź emailowy.

Koszt podziału nieruchomości jest uzależniony od:

 • Powierzchni nieruchomości
 • Ilości działek do wydzielenia
 • Istniejących na gruncie znaków granicznych (kamieni granicznych)
 • Rodzaju stabilizacji nowych znaków granicznych

Koszt wykonania mapy do celów projektowych jest uzależniony od:

 • Powierzchni terenu podlegającej pomiarowi
 • Odległości w jakiej znajdują się media (przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne podziemne lub napowietrzne)
 • Ilości ewentualnych budynków znajdujących się na przedmiotowej działce / działkach sąsiednich znajdujących się w zakresie opracowania

Koszt wytyczenia budynku jest uzależniony od:

 • Ilości osi budynku koniecznych do wytyczenia

Koszt wznowienia znaków granicznych jest uzależniony od:

 • Ilości znaków podlegających wznowieniu

W dalszej kolejności na cenę ostateczną mają wpływ - założony termin realizacji zlecenia
(przy dłuższym okresie realizacji - możliwe zniżki).

Kontakt


692 79 79 75

janusz@gruda.com.pl